วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Office of the Permanent Secretary Ministry of Public Health) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ จำนวน 1,041 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

  • นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ /ต้องผ่าน ภาค ก.ของ ก.พ.) ตำแหน่งว่าง :  314 อัตรา
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง, ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข สาขา , ประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข) ตำแหน่งว่าง : 326 อัตรา
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ด้านอายุรเวท (ประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง สาขา ประกาศนียบัตรทางการแพทย์แผนไทย) ตำแหน่งว่าง : 54 อัตรา
  • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ด้านเวชกิจฉุกเฉิน (ประกาศนียบัตรวิชชาชีพชั้นสูง สาขาทางเวชกิจฉุกเฉิน/ ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.) ตำแหน่งว่าง : 347 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://moph.job.thai.com/  ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-1346
  • สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่  Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
ตัวอย่างแนวข้อสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ในสังกัดใด
ตอบ กระทรวงสาธารณสุข

2.วิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมและเป็นธรรม เพื่อคนไทยสุขภาพดี

3. เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ  http://ops.moph.go.th/

4.ชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบ Office of Permanent Secretary

5.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน คือ
ตอบ นายโสภณ เมฆธน

6.รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน มีกี่ท่าน
ตอบ 4 ท่าน


7.รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน คือ
ตอบ    1.นายสมศักดิ์ อรรฆศิลป์
            2.นางประนอม คำเที่ยง
            3.นายวิศิษฎ์ ตั้งนภากร
            4.นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

8.พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกี่ข้อ
ตอบ 3 ข้อ

9.พันธกิจสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
ตอบ 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2.พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
3.พัฒนาระบบการจัดการความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

10.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ที่
ตอบ ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 โทร.0-2590-1000
*******************************************************************
สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้ 
Line ID  : bowei2517
Tel       :   0921508652
E-Mail   : bowei2559@gmail.com
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง↓
**ช่องทางการชำระเงิน** 
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา  กองเงิน 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี  913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี  774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี  517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน  ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)
พิเศษโอนวันนี้ในราคาสุดคุ้มเพียง !!!
รูปแบบไฟล์pdf - เพียง 390 บาท **ส่งทางe-mail**
รูปเล่ม 690 บาทเท่านั้น!!! **ส่งฟรีEMS**

*******************************************************************


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ด้านเวชกิจฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ด้านเวชกิจฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนิติเวชศาสตร์
ระบบการเเพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical System)
แนวทางจัดการเพื่อรองรับอุบัติภัยหมู่ในสถานการณ์ภัยพิบัติ
การบรรยายเรื่อง Psychiatric emergencies
การบรรยายเรื่อง ภาวะฉุกเฉินทางต่อมไร้ท่อ
การดูแลและปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ป่วยกระดูกหัก
การดูแลและผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษ
มาตรฐานการบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (สำหรับบุคลากรทุกระดับ)
การใช้ไฟสัญญานวับวาบและเสียงสัญญานไซเรนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
การประเมินผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในที่เกิดเหตุ
แนวทางการประเมินผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเดินหายใจ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยหอบเหนื่อย

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

*******************************************************************
สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้ 
Line ID  : bowei2517
Tel       :   0921508652
E-Mail   : bowei2559@gmail.com
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง↓
**ช่องทางการชำระเงิน** 
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา  กองเงิน 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี  913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี  774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี  517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน  ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)
พิเศษโอนวันนี้ในราคาสุดคุ้มเพียง !!!
รูปแบบไฟล์pdf - เพียง 390 บาท **ส่งทางe-mail**
รูปเล่ม 690 บาทเท่านั้น!!! **ส่งฟรีEMS**

*******************************************************************แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ด้านอายุรเวท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ด้านอายุรเวท สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ตัวอยางภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงพยาบาล
ความสามารถด้านตัวเลขและความสามารถทางด้าน-ภาษาเหตุผลเชื่่อมโยง
ความสามารถด้านภาษาไทย
ข้อสอบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย new
ความรู้เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ไทย
ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมไทย
ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ สาธารณสุข
ข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย new
แนวข้อสอบ วิชาเวชกรรมไทย new
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 2556
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สังคม_เศรษฐกิจ-การเมือง58
ตัวอย่างข้อสอบข้อเขียนเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระ ทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
รัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ_พศ2552
สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ 2535
นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ *******************************************************************
สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้ 
Line ID  : bowei2517
Tel       :   0921508652
E-Mail   : bowei2559@gmail.com
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง↓
**ช่องทางการชำระเงิน** 
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา  กองเงิน 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี  913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี  774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี  517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน  ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)
พิเศษโอนวันนี้ในราคาสุดคุ้มเพียง !!!
รูปแบบไฟล์pdf - เพียง 390 บาท **ส่งทางe-mail**
รูปเล่ม 690 บาทเท่านั้น!!! **ส่งฟรีEMS**

*******************************************************************


แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
ความสามารถทางด้านเหตุผล
ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ความสามารถด้านภาษาไทย
กรอบยุทธศาสตร์งานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระดับชาติ
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน
แนวข้อสอบเฉพาะทางสาธารณะสุข
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานโรงพยาบาล

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ **************************************
สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้ 
Line ID  : bowei2517
Tel       :0921508652
E-Mail   : bowei2559@gmail.com
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง↓
**ช่องทางการชำระเงิน** 
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา  กองเงิน 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี  913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี  774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี  517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน  ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)
พิเศษโอนวันนี้ในราคาสุดคุ้มเพียง !!!
รูปแบบไฟล์pdf - เพียง 390 บาท **ส่งทางe-mail**
รูปเล่ม 690 บาทเท่านั้น!!! **ส่งฟรีEMS**


****************************************

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
ความสามารถด้านภาษา
ถาม-ตอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ *************************************************************************
สนใจสอบถามแนวข้อสอบได้ที่นี้ 
Line ID  : bowei2517
Tel       :0921508652
E-Mail   : bowei2559@gmail.com
1.โอนเงินตามจำนวน(ราคา)มาที่ เลขที่บัญชีด้านล่าง↓
**ช่องทางการชำระเงิน** 
ชื่อบัญชี : น.ส.อรชุมา  กองเงิน 
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี  913-2-09461-3 ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี  774-0-25668-4 ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย เลขที่บัญชี  517-2-06277-9 ออมทรัพย์
2. แจ้งสลิปการโอน  ส่งมาที่
พร้อมแจ้งอีเมลล์ที่ใช้รับไฟล์แนวข้อสอบ pdf (หากซื้อเป็นไฟล์)
แจ้งชื่อ-ที่อยู่ (กรณีสั่งซื้อเป็นหนังสือ ส่งฟรีEMS)
พิเศษโอนวันนี้ในราคาสุดคุ้มเพียง !!!
รูปแบบไฟล์pdf - เพียง 390 บาท **ส่งทางe-mail**
รูปเล่ม 690 บาทเท่านั้น!!! **ส่งฟรีEMS**

************************************************************************